In 2019 gaan Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude de jeugdhulp in de Leidse Regio  op een andere, kleinschaliger manier organiseren. Daar is een aantal redenen voor.

Zo kan de verbinding binnen de domeinen nog worden verbeterd en ook kan de hulp dichter bij de mensen gerealiseerd worden. Binnen de Leidse Regio willen we  de hulp  zo gewoon mogelijk organiseren binnen de eigen leefwereld van het kind.

Om dit te bereiken is een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen nodig. Wij denken dat dit  beter is te organiseren binnen een kleinere schaal.

Binnen onze regio is de vraag naar jeugdhulp groter dan in de rest van het land. Wij streven naar een aanbod waar voor iederéen een plek is. Dit kunnen we beter met de vier gemeenten Leidse Regio organiseren.

Belangrijk is dat we dit in partnerschap met al de betrokken partijen doen. Daarom gaan we de komende maanden intensief in gesprek met alle betrokken partijen tijdens het vormgeven van de doorontwikkeling.

 

Wethouder Marleen Damen (gemeente Leiden):  “Wij moeten niet vanuit het probleem denken, maar vanuit de kansen en mogelijkheden van het kind. Dat is een andere benadering. We willen graag de beste hulp voor onze inwoners en  we zetten het geld zo goed mogelijk in voor onze kinderen. Waar het nodig is om zaken in groter verband te regelen, trekken we nog steeds op in Holland-Rijnlandverband.”