De Holland Rijnland gemeenten verlengen de contracten met de coöperatie Jeugd- en Gezinsteams met één jaar

De jeugd- en gezinsteams vormen de gemeentelijke toegang tot de jeugdhulp. Inwoners met vragen over opgroeien en opvoeden kunnen terecht bij deze teams, die ook lichte vormen van jeugdhulp bieden. De jeugd- en gezinsteams zijn onderdeel van een coöperatie, die uit een aantal jeugdhulpaanbieders bestaat. Het contract met de coöperatie loopt eind 2019 af. De gezamenlijke gemeenten binnen Holland Rijnland hebben de intentie uitgesproken om het contract met één jaar te verlengen. Tot 2021 zetten gemeenten en de coöperatie hun samenwerking voort en voeren waar mogelijk al verdere verbeteringen in de toegang door.

De wens om de gemeentelijke toegang beter te regelen valt hiermee op logische wijze samen met het moment dat er nieuwe contracten af moeten worden gesloten met de jeugdhulpaanbieders over het jeugdhulpaanbod. Ook deze contracten lopen eind 2020 af.

De colleges in de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) zijn van plan voor de gemeentelijke toegang per 2021 een nieuwe opdracht in te zetten. Dit doen zij omdat zij de zorg dichter bij de leefwereld van de kinderen en het gezin willen organiseren en meer willen kunnen sturen op de jeugdhulp in de Leidse regio. De gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Nieuwkoop en Teylingen zijn zich nog aan het beraden over het vervolg na het aflopen van de contracten per 1 januari 2021 en verder.