Discussietafels 4 februari

Drie weken na de startbijeenkomst over de doorontwikkeling mochten de vertegenwoordigers van de zorgaanbieders alweer een plekje in hun agenda inruimen voor een volgende bijeenkomst. Dit maal stond het meedenken over de visie op de agenda! Met als centrale vragen: Wat gaat er goed en wat kan er beter?

Wat hebben de aanwezigen op 4 februari veel nuttige input geleverd voor de nog te maken visie Jeugdhulp!  Hoewel de geanimeerde discussies aan de statafels met de diverse organisaties allemaal verschillend verliepen, valt er uit de tientallen vellen met aantekeningen toch een aantal rode draden waar te nemen.

 Door alle partijen genoemd en dus een belangrijk signaal voor het project doorontwikkeling jeugdhulp:

 

  • De hulp moet zo veel mogelijk genormaliseerd worden. We moeten de signalering en hulp meer naar de voorkant verplaatsen (preventieve voorveld). Met nadrukkelijker positie voor bijvoorbeeld scholen, kinderopvang en sportclubs.
  • Jeugdhulp moet meer dan nu het geval is, dichtbij het kind worden georganiseerd. Hulp moet zo veel mogelijk worden geboden binnen en bij de leefwereld van het kind en het gezin.
  • Het kind / gezin staat centraal, waarbij passende hulp wordt geregeld met veel oog voor de integrale aanpak. Ook moet de hulp meer resultaatgericht zijn. Belangrijke vraag is “waar staat het kind/gezin over bijvoorbeeld 6 maanden”?
  • Partnership is belangrijk. Goede samenwerking is onontbeerlijk. Alle partners zijn op de hoogte van verantwoordelijkheden, elkaars expertise en weten elkaar goed te vinden.
  • Behoud het goede raamwerk en de kwaliteiten die we nu al hebben. Niet alles overhoop gooien. Verbeteringen en stappen graag maken zoveel mogelijk binnen al bestaande structuur.