Startbijeenkomst 15 januari

In november en december 2018 hebben de gemeenteraden van Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp het koersdocument vastgesteld en heeft in Zoeterwoude de gemeenteraad kennis genomen van het document. Dinsdag 15 januari 2019 stonden de 4 portefeuillehouders uit de vier gemeenten en de projectleider in de startblokken om ruim 60 directeuren en bestuurders van zorginstellingen tekst en uitleg te geven over dit koersdocument. De bijeenkomst vond plaats in het Levelgebouw.

Na een toelichting door wethouder Marleen Damen (Leiden) en een presentatie van projectleider Gert Ranter was er gelegenheid om vragen te stellen. Zo werd gevraagd of alles nu weer op de schop moet met weer nieuwe eisen en werkwijzen. Portefeuillehouder Jan Nieuwenhuis uit Oegstgeest: “Het is niet het doel om het zorgaanbieders lastig te maken. Als het mogelijk is, kunnen we de werkwijze misschien wel verlichten. Wat we in ieder geval willen is de sturing verbeteren.” Er waren veel vragen en opmerkingen. Bijgevoegd vindt u de antwoorden op de vragen en opmerkingen gemaakt tijdens die middag.